Expertise

Ludwig & Van Dam franchise advocaten rekent tot haar kerntaken het verlenen van (rechts)bijstand aan zowel franchisenemers als franchisegevers. Franchisenemers worden in voorkomende gevallen zowel individueel als collectief bijgestaan.

Om meer over onze diensten te weten te komen, kunt u hieronder op de betreffende onderwerpen klikken.

Individuele en collectieve belangenbehartiging
Franchiseovereenkomsten
Prognose problematiek
Doorlichten van franchise organisaties
Huurrecht en franchise
Mededinging
Fictieve dienstbetrekking
Intellectuele eigendom
Internationale advisering
Geschillenbeslechting
Supermarkten
Franchise Statistieken