Internationale advisering

Voor veel van de in Nederland werkzame franchisegevers en -nemers houdt de exploitatie niet op bij de landsgrenzen. De advisering aan deze ondernemers vraagt om die reden alleen al om specialistische kennis en ervaring.

Zo zijn tal van formules uit het buitenland afkomstig en hebben in Nederland een basis gevestigd door het aanstellen van een masterfranchisenemer. Deze masterfranchisenemer krijgt het recht om in een overeengekomen gebied sub-franchiseovereenkomsten aan te gaan. De rechten en plichten tussen de masterfranchisegever en masterfranchisenemer worden in een afzonderlijke masterfranchise-overeenkomst vast gelegd. Op deze overeenkomst is veelal buitenlands recht van toepassing. Ook Nederlandse formules zijn vaak op zoek naar groei in het buitenland. Zij zijn op zoek naar mogelijkheden om hun formule in het buitenland uit te breiden. Deze organisaties zijn gebaat bij een adviseur die bekend is met de internationale aspecten van franchise en een breed en deskundig netwerk heeft met specialisten op tal van internationaal rechtelijke gebieden. Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten heeft zowel franchiseformules als ook franchisenemers geadviseerd op diverse gebieden van de internationale
rechtspraktijk. Wij hebben goede contacten met verschillende specialisten in het buitenland die op hun gebied te beschouwen zijn als de beste.