Franchise Statistieken

Ludwig & Van Dam advocaten publiceert sinds 2007 periodiek franchisestatistieken over franchisegeschillen aan de hand van alle gepubliceerde uitspraken van rechters. Deze statistieken gaan terug tot 2007.

Op deze manier wordt inzicht verkregen in langjarige trends en onwikkelingen, zodat ook in bestaande en toekomstige geschillen meer grip op een juridisch vraagstuk verkregen kan worden.