Nieuws & uitspraken

Franchisenemer mag assortiment vreemd inkopen na verplichte formulewijziging - 6 juni 2019 - mr. J.A.J. Devilee
De rechtbank Oost-Brabant heeft zich onlangs in kort geding gebogen over een belangwekkende kwestie waarin een franchisenemer geheel onvrijwillig een alternatieve formule opgedrongen heeft gekregen.
Hoe behoud ik mijn vestigingsplaats? - 6 juni 2019 - mr. K. Bastiaans
Voor franchisegevers en franchisenemers is, met name in de detailhandel, de vestigingsplaats van groot belang.
De toetsingsmaatstaf voor franchiseprognoses - d.d. 29 mei 2019 - mr. A.W. Dolphijn
Het hof Den Bosch heeft op 19 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1037, de rechtspraak van de Hoge Raad over prognose bij franchising op een rij gezet.
Arbitrage binnen franchise: een te hoge drempel? - mr. M. Munnik
Bij het aangaan van een overeenkomst is het voor partijen mogelijk – in afwijking van de wet - om een bevoegde rechter aan te wijzen. Dit geldt ook voor de franchiseovereenkomst. Van deze mogelijkheid
Beroep franchisenemer op dwaling wegens ondeugdelijke prognoses en gebrek aan ondersteuning verworpen - d.d. 25 april 2019 - mr. K. Bastiaans
Het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde (ECLI:NL:GHSHE:2019:697) over de vraag of het enkele feit dat prognoses niet zijn uitgekomen, de conclusie rechtvaardigt dat de franchisenemer tekort is gedaan...
Artikel De Nationale Franchise Gids: "Steeds meer bescherming tegen ronselen franchisenemers" - d.d. 2 april 2019 - mr. A.W. Dolphijn
Steeds vaker blijkt dat geronselde franchisenemers beschermd kunnen worden op basis van de Wet Acquisitiefraude.

Expertise

Ludwig & Van Dam franchise advocaten rekent tot haar kerntaken het verlenen van (rechts)bijstand aan zowel franchisenemers als franchisegevers. Franchisenemers worden in voorkomende gevallen zowel individueel als collectief bijgestaan.

Om meer over onze diensten te weten te komen, kunt u hieronder op de betreffende onderwerpen klikken.