Alex Dolphijn

dolphijn@ludwigvandam.nl

Specialismen:

 • Financieel recht
 • Supermarktbranche
 • Ondernemingsrecht
 • Franchiserecht

Biografie

Alex Dolphijn heeft het ondernemingsrecht als achtergrond en is zijn carrière begonnen in de internationale (proces-)praktijk van mergers & acquisitions in 2003. Hij heeft in 2008 de specialisatieopleiding “Vennootschap en Onderneming” van de Grotius Academie afgerond. Complexe juridische materie trekt zijn aandacht en het is daarom dat hij zich vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief gespecialiseerd heeft in het franchiserecht. Daarbij legt hij zich ook toe op financieelrechtelijke aspecten (Wft, Bgfo NRgfo, Wck en Bk) in franchiseverhoudingen. Zijn praktijk bestaat uit het begeleiden en adviseren inzake herstructureringen van franchisegeversorganisaties, het doen van due dilligence-onderzoeken, het begeleiden van verandertrajecten, de inrichting van overlegstructuren en franchisenemersverenigingen, joint-ventures en aandelentransacties. Naast het adviseren en begeleiden heeft hij ruime proceservaring in het voeren van bijvoorbeeld kort gedingprocedures, enquêteprocedures, arbitrages en (voorlopige) getuigenverhoren. Voorts worden ook franchisenemers van onder meer supermarktorganisaties door hem bijgestaan, gelet op de jarenlange ervaring en expertise op het gebied van franchiserecht in juist die specifieke branche. Hij publiceert geregeld rechtswetenschappelijke artikelen over franchiserecht in juridische vaktijdschriften. Tevens schrijft Alex Dolphijn op verzoek van uitgevers vakliteratuur voor horecaondernemers en accountants en is hij bovendien redacteur van het juridisch wetenschappelijk tijdschrift Franchise & Recht informatiebron (F&R) .

Studie

 • Nederlands Recht, Bedrijfsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2003)
 • Grotius Academie, Vennootschap en Onderneming (2008)

Publicaties

 • Prof. J.B. Wezeman en A.W. Dolphijn, Vrijwaring van bestuurders en commissarissen, O&F 2003/57, p. 42-48.
 • A.W. Dolphijn, Geen vrijbrief voor bestuurders – interne aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur en de inperking daarvan, Goed bestuur 2006, 3
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, tweede helft 2014, Franchise & Recht Informatiebron 2015/1
 • A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, eerste halfjaar 2015, Franchise & Recht Informatiebron 2015/2
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, 2e helft 2014 en 1e helft 2016, Franchise & Recht Informatiebron 2016/4
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Wet Acquisitiefraude en franchising, Franchise & Recht Informatiebron 2017/5
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, 2e helft 2016 en 1e helft 2017, Franchise & Recht Informatiebron 2017/6
 • A.W. Dolphijn, Het eenzijdig wijzigingsbeding in de franchiseovereenkomst, Contracteren 2018/1
 • A.W. Dolphijn, Franchiseovereenkomst als algemene voorwaarden, waaronder het boetebeding, Franchise & Recht Informatiebron 2018/7
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, tweede helft 2017 en eerste helft 2018, Franchise & Recht Informatiebron 2018/8
 • A.W. Dolphijn, Leidraad voor de accountant (Beroep & Praktijk), A.7.8.4 Franchising, supplement 112, Wolters Kluwer, 2018
 • A.W. Dolphjijn, De (hard) franchiseovereenkomst en zorgplicht gekwalificeerd , WPNR 2019, afl. 7226, p. 100 e.v.
 • A.W. Dolphijn, De franchisenemersvereniging en de binding van franchisenemers, Contracteren 2019/1, p. 25 e.v.
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht, tweede helft 2018, Franchise & Recht Informatiebron 2019/10
 • A.W. Dolphijn, Collectieve acties van franchisenemers, Contracteren 2020/1
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht 2019, Franchise & Recht Informatiebron 2020/13
 • A.W. Dolphijn, Tussen de diagnose- en prognoseplicht van de franchisegever, WPNR 2021, afl. 7341
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht 2020, Franchise & Recht Informatiebron 2021/16
 • A.W. Dolphijn, De standstillperiode bij het aangaan van de franchiseovereenkomst, Contracteren 2022/1
 • Th.R. Ludwig en A.W. Dolphijn, Kroniek jurisprudentie franchiserecht 2021, Franchise & Recht Informatiebron 2023/19
 • A.W. Dolphijn, De franchiseovereenkomst zonder (zware eisen aan) knowhow, Contracteren 2023/1
 • A.W. Dolphijn, Wijzigingen in de franchiseformule en het instemmingsrecht, Contracteren 2024/1


Berichten van Alex Dolphijn: