Ludwig & Van Dam Advocaten staat franchisenemers Sandd bij: Franchisenemers Sandd vechten postmonopolie aan voor de rechter – d.d. 12 november 2019 – mr. A.W. Dolphijn

Door Gepubliceerd Op: 12-11-2019Categorieën: Uitspraken & actualiteitenLabel: ,


De Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS) vecht bij de rechtbank in
Rotterdam het besluit aan van staatssecretaris Mona Keijzer om de
postfusie tussen PostNL en Sandd goed te keuren. De VFS verwijt de
bewindsvrouw een onzorgvuldige belangenafweging te hebben gemaakt. De
positie van de negen franchisenemers wordt namelijk volledig genegeerd
door en na haar besluit. “Waar Staatssecretaris Keijzer met het
wetsvoorstel voor de Wet Franchise franchisenemers tegen
franchisegevers wil beschermen, laat ze de franchisenemers van Sandd in
de kou staan”, aldus voorzitter Mario de Koning van de VFS.

Aanvankelijk was de voorgenomen fusie verboden door de Autoriteit Consument
en Markt omdat er een monopolist op de postmarkt zou ontstaan.
Staatssecretaris Keijzer verwierp dat verbod door gebruik te maken van
artikel 47 van de Mededingingswet. Zij verbond daar wel enkele voorwaarden
aan. Zo mag door de fusie geen schokeffect in de postmarkt optreden en moet
de transitie geleidelijk plaatsvinden. In dat verband mogen de elfduizend
bezorgers die nu in dienst zijn bij Sandd in dienst treden bij PostNL en
worden op die manier de ‘kwetsbaren in de samenleving’ beschermd.

De negen franchisenemers, die meer dan 20% van het netwerk van Sandd
bedienen, vallen echter buiten de boot. Sterker, Sandd is uit op een
keiharde contractbreuk zonder adequate schadeloosstelling voor haar
franchisenemers. Bij deze MKB-bedrijven werken drieduizend postbezorgers
met een OVO-contract en zijn vierhonderdvijftig medewerkers in dienst. Het
gevolg zou kunnen zijn dat zij zonder enige vorm van transitievergoeding en
begeleiding worden ontslagen. Door de fusie komt het overgrote deel van
deze ‘vergeten’ mensen op straat te staan per 1 februari of 1 maart
2020.Tot slot blijkt niet PostNL N.V. maar PostNL Holding B.V. de
overnemende partij. Dit is strijdig met het besluit van Keijzer. PostNL
N.V. staat wél onder toezicht van DNB en AFM, en PostNL Holding B.V. niet.


Wat wil de VFS?

De VFS vecht het besluit aan zolang niet wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden.

1. De franchisenemers krijgen recht op de overgangsregeling om een
schoksgewijze aanpassing van de postmarkt te voorkomen.

2. In deze overgangsregeling worden de bestaande franchisecontracten, die
pas over drie en vier jaar aflopen, gerespecteerd. Een alternatief is dat
de franchisers een marktconforme schadeloosstelling ontvangen.

3. In deze schadeloosstelling zit een bedrag om de afvloeiende medewerkers
voldoende te begeleiden en een transitievergoeding bieden.

4. In de geest van het besluit houdt PostNL/Sandd rekening met de belangen
van de drieduizend postbezorgers, net zoals is gedaan met de
Sandd-bezorgers.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt
u reageren?

Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Ludwig & Van Dam in Distrifood over de toekomst van zelfstandig supermarktondernemers

Inmiddels staat bij veel winkeliers het water echter aan de ...

Geen standstill-periode bij voorafgaande samenwerking op basis van dezelfde formule

De rechtbank Den Haag heeft op 29 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20931, ...

Ga naar de bovenkant