Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting wordt door Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten doorgaans gefaseerd benaderd. We kennen binnen geschillenbeslechting verschillende niveaus van behandeling. Vanzelfsprekend is het in vrijwel alle gevallen het verstandigst eerst te trachten te overleggen omtrent de ontstane situatie en door middel van minnelijk overleg te werken aan een oplossing voor het gerezen geschil. Als dit onvoldoende soelaas biedt kan verdieping van deze aanpak soms uitkomst brengen, bijvoorbeeld in de vorm van het inschakelen van een mediator. Voorts wordt desnodig door Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten natuurlijk ook geprocedeerd teneinde een geschil tot een goed eind te brengen. Het specifieke arsenaal hiertoe bestaat uit diverse onderdelen. Gezien haar ruime ervaring in diverse vormen van procederen is Ludwig en van Dam franchiseadvocaten uitstekend in staat in alle gevallen de juiste vorm van geschillenbeslechting te vinden teneinde het ontstane conflict succesvol te beslechten.