Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting wordt door Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten doorgaans gefaseerd benaderd. We kennen binnen geschillenbeslechting verschillende niveaus van behandeling.

Vanzelfsprekend is het in vrijwel alle gevallen het verstandigst eerst te trachten te overleggen omtrent de ontstane situatie en door middel van minnelijk overleg te werken aan een oplossing voor het gerezen geschil. Als dit onvoldoende soelaas biedt kan verdieping van deze aanpak soms uitkomst brengen, bijvoorbeeld in de vorm van het inschakelen van een mediator. Er zijn echter gevallen waarin het opportuun is om over te gaan tot het starten van een gerechtelijke procedure.

Gezien hun ruime (proces-)ervaring zijn de advocaten van Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten uitstekend in staat om in alle gevallen de juiste vorm van geschillenbeslechting te vinden om het ontstane conflict succesvol te beslechten.