Theunis Meijer

meijer@ludwigvandam.nl

Specialismen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Procesrecht
  • Franchiserecht

Biografie

Theunis Meijer is in 2003 beëdigd als advocaat. Na bijna 10 jaar bij een kantoor in de algemene praktijk te hebben gewerkt, waarbij hij veelvuldig heeft geprocedeerd en geadviseerd, heeft hij in 2013 de overstap gemaakt naar Ludwig & Van Dam Advocaten om zich te specialiseren in franchiserecht. Hij procedeert en adviseert voor zowel franchisegevers als franchisenemers, individueel of in collectief verband. Theunis Meijer publiceert regelmatig in vakbladen voor de franchisebranche.

Studie

Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, de Rijksuniversiteit Leiden (2000)