Intellectuele eigendom

De kracht van een franchiseorganisatie is veelal het gebruik van dezelfde handelsnaam. De bekendheid bij het publiek geeft de (startende) franchisenemer in veel gevallen een voorsprong. De namen van veel franchiseformules zijn dan ook bij het publiek algemeen bekend. De franchisegever is doorgaans eigenaar van of gerechtigd tot het gebruik van de door de franchiseorganisatie te gebruiken handelsnaam, handelsmerk of andere onderscheidende kenmerken. De franchisenemer verkrijgt met het sluiten van de franchiseovereenkomst doorgaans het exclusieve recht om de onderneming uit te oefenen met gebruikmaking van het franchisesysteem, inclusief woord- en beeldmerken, handelsnamen, aanduidingen, reclameslagzinnen en dergelijke. Omdat de intellectuele eigendomsrechten binnen een franchiseorganisatie vaak een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen is het voor de franchisegever zeer belangrijk dat hij deze rechten beschermd. De franchisegever kan het woord- en beeldmerk doen inschrijven in bijvoorbeeld het Benelux Merken Register. Het is daarnaast ook van belang dat de franchisegever goed vastlegt hoe de franchisenemer dient om te gaan met de aan haar toegekende rechten, alsmede het vervallen van dit recht wanneer de relatie tussen franchisegever en franchisenemer eindigt. Een en ander kan door de franchisegever worden geregeld in haar franchiseovereenkomst en haar handboek.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat zowel de franchisegever als de franchisenemer in het kader van een franchiserelatie te maken krijgen met aspecten van intellectueel eigendomsrecht. Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten assisteert u vanzelfsprekend graag bij het laten vastleggen en organiseren van (het gebruik van) uw intellectuele eigendomsrechten.