Intellectuele eigendom

De kracht van een franchiseorganisatie is bijna altijd het gebruik van dezelfde handelsnaam en hetzelfde merk. De namen van veel franchiseformules zijn dan ook bij het publiek algemeen bekend. Die bekendheid geeft de (startende) franchisenemer een voorsprong.

In de meeste gevallen is de franchisegever of een ander de franchisegever gelieerde entiteit eigenaar van of gerechtigd de handelsnaam en/of het merk van de franchiseorganisatie te gebruiken.

De franchisenemer krijgt met het sluiten van de franchiseovereenkomst bijna altijd het exclusieve recht om de handelsnaam en het merk voor zijn onderneming te gebruiken. Omdat de intellectuele eigendomsrechten binnen een franchiseorganisatie vaak een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, is het voor de franchisegever erg belangrijk dat hij die rechten beschermt.

De franchisegever kan het woord- en beeldmerk bijvoorbeeld inschrijven in het Benelux Merken Register. Het is daarnaast van belang dat franchisegever en franchisenemer goed vastleggen hoe zij omgaan met (bijvoorbeeld) de situatie dat een derde partij inbreuk maakt op die recht of de situatie dat de franchiserelatie eindigt en de franchisenemer het gebruik van die rechten dient te staken. Dat kan worden geregeld in de franchiseovereenkomst en in het handboek.

Kortom, zowel de franchisegever als de franchisenemer krijgen in hun franchiserelatie te maken met intellectueel eigendomsrecht. Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten assisteert je vanzelfsprekend graag bij het laten vastleggen en organiseren daarvan.