Opschorting uitbetalingen door de franchisegever toegestaan

De rechtbank Limburg oordeelde 30 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2287, dat een franchisegever over kon gaan tot het opschorten van de uitbetalingen aan een franchisenemer.

Op grond van de franchiseovereenkomst moet de franchisenemer de inning van lidmaatschapsgelden van haar leden laten plaatsvinden via een door de franchisegever aangewezen leverancier. De lidmaatschapsgelden int de franchisenemer dus niet rechtstreeks, maar via een door de franchisegever aangewezen facturerings- en betalingsverwerkingsdienst.

De franchisenemer had de franchiseonderneming ondergebracht in een B.V. Hiertoe ontbrak de instemming en medewerking van de franchisegever. Ingevolge de franchiseovereenkomst geldt dat het de franchisenemer namelijk niet is toegestaan direct of indirect een overdracht te bewerkstelligen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van franchisegever. Dat de franchisegever weet had van het bestaan van de B.V., en de franchisegever in haar correspondentie ook de B.V. adresseerde, maakt niet dat de franchisegever impliciet medewerking heeft gegeven aan de litigieuze overdracht. De B.V. was bovendien geen partij bij de franchiseovereenkomst en heeft te gelden als derde (zoals bedoeld in artikel 6:159 lid 1 BW). De franchisenemer had bovendien een contractueel voorkeursrecht bij voorgenomen overdracht van de franchiseonderneming, dat niet nagekomen is bij de overdracht van de franchiseondernemingen van de eenmanszaak naar de B.V.

De rechtbank oordeelt dat tekortgeschoten wordt in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Derhalve had de franchisegever de uitbetalingen aan de franchisenemer kunnen (doen laten) opschorten (derdenbeding ex artikel 6:253 jo. 6:254 lid 1 BW).

mr. A.W. Dolphijn
Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar dolphijn@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Ludwig & Van Dam in Distrifood over de toekomst van zelfstandig supermarktondernemers

Inmiddels staat bij veel winkeliers het water echter aan de ...

Geen standstill-periode bij voorafgaande samenwerking op basis van dezelfde formule

De rechtbank Den Haag heeft op 29 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20931, ...

Ga naar de bovenkant