Verboden voor supermarkten

Door Gepubliceerd Op: 20-07-2016Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

Mag de verhuurder van een winkelcentrum verbieden dat huurders gedurende 40 jaar geen supermarkt exploiteren in het winkelcentrum? Mag dat ook als de verhuurder zelf een grote supermarktketen is die als enige een supermarkt heeft in het winkelcentrum en dus alleen maar concurrenten wil weren? Die vragen waren aan de orde bij het gerechtshof te Den Bosch.

In de uitspraak van 5 juli 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:2698) boog het gerechtshof zich over de vraag of Jumbo als eigenaar van een winkelcentrum, in de huurovereenkomst had mogen bedingen dat in het winkelcentrum geen andere supermarkt geëxploiteerd mocht worden voor de periode van 2003 tot en met 2043. De huurder wil van dat beding af en wenst, naast de bestaande Jumbo supermarkt in het winkelcentrum, zelf ook een supermarkt laten exploiteren in het winkelcentrum.

De huurder beroept zich op het mededingingsrecht. Zij meent dat Jumbo het verbod op een andere supermarkt alleen maar opgelegd heeft, omdat zij zelf in het winkelcentrum al een supermarkt exploiteerde. Daarmee worden concurrenten dus buiten de deur van het winkelcentrum gehouden en is er dus sprake van concurrentievervalsing.

Het gerechtshof overweegt dat de vraag is of er enige verstoring van de concurrentie heeft plaatsgevonden. Een aanwijzing dat dit niet het geval is, volgt uit het feit dat er pal naast het winkelcentrum een Aldi gevestigd is. Een merkbare invloed op de mededinging wordt daarom niet aangetoond.

Het verbod van Jumbo op andere supermarkten in het winkelcentrum, blijft dus in tact. Als er echter niet pal naast het winkelcentrum een Aldi gevestigd zou zijn, dan had de uitkomst van de procedure wellicht anders geweest.

Mr. A.W. Dolphijn – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant