Geen Nederlandse Franchise Code, wel wetgeving over franchising

De Staatssecretaris heeft laten weten dat  de Nederlandse Franchise Code (“NFC”) niet wettelijk verankerd wordt. Wel zal er wetgeving volgen inzake franchising. 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over  onder meer de aangekondigde regelgeving inzake franchising. In het regeerakkoord staat daar ook een zinsnede over, namelijk dat er regelgeving over moet komen en dat de “precompetitieve fase” in wetgeving moet worden opgenomen. 

De Staatssecretaris geeft aan bezig te zijn met de regelgeving over franchising, maar dat gebleken is dat er geen overeenstemming is tussen franchisegevers en franchisenemers over de NFC. De Staatssecretaris geeft aan dit als vaststaand feit te hebben aangenomen. Daarmee lijkt een eind gekomen aan de vraag of de NFC wettelijk verankerd zal worden, zoals eerder ter consultatie aan het publiek werd voorgelegd. 

Aangekondigd wordt door de Staatssecretaris dat zij een uitwerking van de regelgeving in een algemene maatregel van bestuur (“AmvB”) aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Deze AmvB zal regels bevatten voor de “precompetitieve fase” bij franchising. Zij hoopt dat voor het einde van het jaar te doen. 

Mr. A.W. Dolphijn  – franchiseadvocaat 

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl.

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Interview mr. A.W. Doplphijn in Distrifood: “Juridische consequenties van fusie Plus-Coop voor ondernemers.” – d.d. 12 september 2021

"Dolphijn haalt hiermee een theorie aan die ook leeft onder ...

Door mr. A.W. Dolphijn|13-09-2021|Categorieën: Columns, Overige Publicaties, Supermarkten|

Artikel De Nationale Franchisegids: “Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?” – mr. M. Munnik – d.d. 16 augustus 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking ...

Ga naar de bovenkant