Artikel Franchise+ – “Verplichtingen en rechten van de startende franchisenemer” – mr. A.W. Dolphijn – d.d.

Door Gepubliceerd Op: 06-09-2020Categorieën: Columns

Waar dient u als startende franchisenemer op te letten, wat zijn uw verplichtingen en wat zijn uw rechten bij het sluiten van de franchiseovereenkomst? Hierbij een juridische beschouwing op hoofdlijnen van de verplichtingen en de rechten:

Verplichtingen van de beoogd franchisenemer

Voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst dient aan de franchisegever tijdig informatie verstrekt te worden over de financiële positie van de franchisenemer. De franchisegever moet de mogelijkheid worden geboden om te kunnen toetsen of de noodzakelijke investeringen (bij aanvang en gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst) wel te financieren zijn door de beoogd franchisenemer.

De beoogd franchisenemer dient verder een onderzoek in te stellen naar de informatie die van de franchisegever ontvangen wordt. Weet u zeker dat u alle regels in de franchiseovereenkomst begrijpt? Belangrijke vragen kunnen zijn bijvoorbeeld of de franchisenemer na afloop van de overeenkomst kan overstappen naar een concurrent of onder eigen naam verder kan. De Wet franchise bepaalt dat de beoogd franchisenemer verplicht is om een onderzoek uit te voeren of uit te laten voeren.

Het is raadzaam voor de beoogd franchisenemer om goed vast te leggen welk onderzoek uitgevoerd is om aan te tonen dat aan de (wettelijke) verplichtingen voldaan is. Zorg er dan ook voor dat vastgelegd wordt wanneer welke informatie gedeeld wordt met de franchisegever en zorg voor het inschakelen van de nodige expertise bij het doorgronden van de voorgelegde franchiseovereenkomst.

Rechten van de beoogd franchisenemer

De beoogde franchisenemer heeft recht op alle informatie van de franchisegever die van belang kan zijn bij het sluiten van de franchiseovereenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de financiële gegevens over de beoogde locatie of om financiële gegevens van vergelijkbare locaties. Het gaat erom dat de, als de franchisegever informatie heeft die de beoogd franchisenemer zou kunnen helpen bij het maken van de businesscase, de beoogd franchisenemer recht heeft op die gegevens.

Nadat de franchisegever alle relevante informatie verschaft heeft, heeft de beoogd franchisenemer recht op minimaal vier weken bedenktijd. De franchisenemer moet binnen deze termijn de gelegenheid kunnen hebben om aan zijn onderzoeksverplichtingen te voldoen, zoals hiervoor beschreven. De franchiseovereenkomst mag tijdens de bedenktijd niet ten nadele van de franchisenemer gewijzigd worden. De franchisenemer kan de tijd dus gebruiken om alle onduidelijkheden weg te nemen, maar ook om te onderhandelen met de franchisegever. Afwijkingen van de franchiseovereenkomst ten voordele van de beoogd franchisenemer kunnen immers wel gedurende de bedenktijd.

Het is raadzaam voor de beoogd franchisenemer om alle vragen aan de franchisegever vast te leggen. Ook het vastleggen van de antwoorden is van belang. Een kritisch opstelling is gewenst, dus schroom niet om door te vragen.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

Download dit artikel

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant