Rechtspraak

 • 25-11-2022
  Hoge Raad | ECLI:NL:HR:2022:1732

  Art. 81 lid 1 RO. Pensioenrecht. Verplichte deelneming in Bedrijfstakpensioenfonds voor Detailhandel voor franchisenemers pizzaketen? Uitleg Besluit verplichtstelling tot deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 23-11-2022
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2022:11866

  Rb. constateert overtreding van concurrentiebeding in franchiseovereenkomst door franchisenemer en overtreding van het verbod tot het doen van belastende verklaringen

  Volledige uitspraak bekijken

 • 12-10-2022
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2022:5626

  Franchiseovereenkomst. Wanprestatie. Dwaling/onrechtmatig handelen als gevolg van onjuiste indicatibegroting/prognose door franchisegever.. 6:228 BW, 7:913 BW. Contractsovername. Tussenvonnis met bewijsopdracht.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 11-10-2022
  Gerechtshof Den Haag | ECLI:NL:GHDHA:2022:1955

  franchiseovereenkomst dierenwinkel, dwaling? vestigingsplaatsonderzoek, kwijting, onrechtmatige daad, verjaring.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 04-10-2022
  Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2022:7655

  Civiel recht. Kort geding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de franchisegever niet in strijd met de franchiseovereenkomst handelt door voor te schrijven dat voortaan nog maar met een vaste leadgenerator mag worden gewerkt. De vordering om de website waarop de leads binnenkomen, weer online te zetten, zodat de leadgeneratie door een andere leadgenerator kan worden voortgezet, wordt daa…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 27-09-2022
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2022:3268

  Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

  Volledige uitspraak bekijken

 • 21-09-2022
  Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2022:8818

  Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een overeenkomst tot koop/overname van haar franchisevestiging tot stand is gekomen. Zij vordert daarvan betaling in deze procedure. De kantonrechter wijst de vordering in conventie af, gelet op de gemotiveerde betwisting van gedaagde. In reconventie wordt het verzoek van franchisegever tot betaling van verbeurde contractuele boetes…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 24-08-2022
  Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2022:6869

  Geschil in conventie en reconventie tussen een ex-franchisegever en -nemer en ex-verhuurder en -huurder, onder meer omtrent de vraag wie contractspartijen zijn.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 19-08-2022
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2022:7329

  tussenvonnis; franchise; totstandkoming franchiseovereenkomst; dwaling; huurkorting corona

  Volledige uitspraak bekijken

 • 29-07-2022
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2022:3148

  Kort geding, franchise, toerekening wanprestatie, gebod voortzetten bestendige werkwijze, dwangsom. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:4671)

  Volledige uitspraak bekijken

 • 13-07-2022
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2022:2810

  Samenwerkings- en franchiseovereenkomst voor onbepaalde tijd is tussentijds opzegbaar vanwege gewichtige redenen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 13-07-2022
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2022:3653

  Een franchise-coöperatie van administratiekantoren kan haar vordering tegen een ex-lid niet instellen bij de gewone rechter.

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina