Rechtspraak

 • 07-11-2023
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2023:3676

  Is er sprake van dwaling of onrechtmatigde daad van de franchisegever, nu de franchisenemer niet die omzet heeft gedraaid als in de omzetprognoses?

  Volledige uitspraak bekijken

 • 26-09-2023
  Gerechtshof Amsterdam | ECLI:NL:GHAMS:2023:2518

  Een franchisenemer opent een tweede locatie zonder dat voor die locatie een afzonderlijke franchiseovereenkomst wordt gesloten.
  Wel wordt ook daarvoor een franchisevergoeding betaald en wordt de nieuwe locatie onder naam van de franchiseketen gedreven.
  De vraag is of voor die locatie ook het non-concurrentiebeding geldt zoals dat standaard in de franchiseovereenkomst is opgenomen.
  Het hof oo…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 13-09-2023
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2023:5198

  Ontbinding franchiseovereenkomst wegens verdenking van handel in drugs. Schade. Bevrijdend verweer. Franchisegever dient franchisenemer aanknopingspunten te geven ter onderbouwing verweer omdat de betreffende gegevens zich in het domein van franchisegever bevinden.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 26-07-2023
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2023:7014

  franchise overeenkomst; tussentijdse opzegging rechtsgeldig?

  Volledige uitspraak bekijken

 • 18-07-2023
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2023:4402

  Kort geding. Rechtsgeldige beëindiging franchiseovereenkomst door opzegging door (voormalig) franchisenemer. Het is niet aannemelijk dat franchisenemer in strijd met het concurrentiebeding heeft gehandeld. Er bestaat onvoldoende grond voor verstrekken van allerhande administratieve gegevens aan (voormalig) franchisegever.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 18-07-2023
  Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2023:4677

  Betaling geblokkeerde lidmaatschapsgelden door franchisegever in kort geding toegewezen. Vordering erkend. Beroep op opschortingsbevoegdheid: verrekening met boete en schade. Geen voldoende onderbouwing van beweerdelijke schadebrengende gebeurtenissen en verschuldigdheid van boetes. Postcontractueel non-concurrentiebeding niet in overeenstemming met art. 7:920 lid 2 BW: nietig. Voorshands oorde…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 14-06-2023
  Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2023:5992

  Beëindiging van franchiseovereenkomst. Recht op vergoeding van schade franchisenemer waarbij zij zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin zij zou verkeren als de franchisegever de overeenkomst zou zijn nagekomen. Schatting van schade.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 07-06-2023
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2023:3548

  beëindiging franchiseovereenkomst

  Volledige uitspraak bekijken

 • 24-05-2023
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2023:4851

  Kwalificatie van de overeenkomsten tussen de dealers en reparateurs van auto’s en de importeurs van deze auto’s (in het bijzonder: gaat het om franchise-overeenkomsten).

  Volledige uitspraak bekijken

 • 12-04-2023
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2023:2074

  Mondelinge uitspraak, toerekenbare tekortkoming, artikel 7:912 BW, uitleg regeling over klachtenafhandeling in de franchiseovereenkomst, Haviltex, rectificatie en vordering immateriële schadevergoeding wegens aantasting in eer en goede naam afgewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 30-03-2023
  Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2023:2287

  Kort geding. Handel. Gedaagde (franchisegever) heeft de betalingsverwerkingsdienst (een derde) geïnstrueerd de voor eiseres (franchisenemer) bestemde lidmaatschapsgelden deels niet uit te betalen. Vorderingen van eisers worden afgewezen. Niet ter discussie staat dat gedaagde een instructiebevoegdheid heeft op grond waarvan zij de betalingsverwerkingsdienst kan instrueren de voor de franchisenem…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 15-03-2023
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant | ECLI:NL:RBZWB:2023:1702

  Afwikkeling geëindigde franchiseovereenkomst. Boetevordering wegens schending non-concurrentiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina