Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2013:4913

17-12-2013

Huur bedrijfsruimte 7:290. In de overeenkomst is bepaald dat het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt voor horeca volgens een bepaalde (franchise)formule. Onder die voorwaarde is ook toestemming voor onderverhuur gegeven. Na enige tijd blijkt het karakter van de lunchroom wezenlijk gewijzigd. Grond voor ontbinding. Geen misbruik van het recht om als verhuurder te bepalen welke vorm van exp…