Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2014:2270

03-06-2014

In algemene voorwaarden behorend bij franchiseovereenkomst tussen Subway en franchisenemer is een arbitraal beding opgenomen en is het recht van Liechtenstein van toepassing verklaard. Toetsing van het arbitrale beding aan § 879 lid 3 van het Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) van Liechtenstein, leidt tot het oordeel dat het beding een ‘erhebliches Missverhältnis der vertraglichen Recht…