Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2014:249

04-02-2014

Franchiseovereenkomst. Niet contractueel bedongen jaarlijkse bijdrage voor landelijke marketing. Redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat franchiseneemster die bijdrage moet betalen.