Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2016:4101

11-10-2016

Financiële afwikkeling tussen franchisegever en (gewezen) franchisenemer. Zijn partijen in nadere overeenkomst teruggekomen van een door franchisegever aan franchisenemer verleende kwijtschelding van schuld uit geldlening en exploitatie? Nee. Uitleg nadere overeenkomst. Geen tegenvordering van franchisenemer tot schadevergoeding wegens niet nakomen door franchisegever van toezegging dat franchi…