Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:2271

13-06-2017

Franchiseovereenkomst lunchroom. Geen verzaking zorgplicht franchisegever met betrekking tot prognoses. Ook onvoldoende onderbouwd dat en waarom franchisenemer bij een juiste prognose (en welke die dan zou zijn geweest) geen financiering van de bank zouden hebben gekregen en/of zouden hebben afgezien van de franchiseovereenkomst.