Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:455

14-02-2017

franchiseovereenkomst. Beroep op dwaling (gegrond op door franchisegever gegeven beweerdelijk onjuiste prognoses) verworpen. Franchisenemer heeft ook onvoldoende inhoud gegeven aan zijn onderzoekplicht. Geen wanprestatie en geen onrechtmatige daad van franchisegever.