Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:650

28-02-2017

Afwikkeling franchiseovereenkomst en managementovereenkomst na onregelmatige opzegging. Teruggehouden bedrijfsmiddel (verkoopwagen) verdwijnt na beroep op retentierecht. Aansprakelijkheid retentor. Wie is te beschouwen als de retentor: alleen de BV die franchisenemer is of ook de opdrachtnemer/bestuurder persoonlijk? Omvang (inkomens)schade door de onregelmatige opzegging. Schadebeperkingsplicht.