Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:68

10-01-2017

vordering van aantal boetes in verband met gestelde niet-nakoming van franchiseovereenkomst. Geen terugwijzing wegens gestelde onbevoegdheid van de kantonrechter op grond van overschrijding van de competentiegrens. Eisvermeerdering in appel is toelaatbaar maar de vermeerderde vordering is niet toewijsbaar wegens afstand van recht. Uitleg franchiseovereenkomst: boeten niet verschuldigd.