Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:821

14-03-2017

Geschil met betrekking tot het verstrekken van omzetprognose door franchisegever aan franchisenemer.

Niet gebleken is dat franchisegever bij het opstellen van de verstrekte weekomzetten aan franchisenemer in het kader van het sluiten van de franchiseovereenkomst niet op zorgvuldige wijze met alle relevante omstandigheden rekening heeft gehouden. Bij het opstellen van die prognose mocht franch…