Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3107

28-08-2018

Franchisegever heeft haar recht om de onderneming van franchisenemer over te nemen te laat ingeroepen. Zij kan in dat geval geen beroep meer doen op de – daarmee onlosmakelijk verbonden – verplichting van de franchisenemer om haar huurovereenkomst aan franchisegever aan te bieden.