Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2019:495

19-02-2019

franchise; uitleg van tussen franchisegever en franchisenemer tijdens een vorige kortgedingprocedure ter zitting gesloten vaststellingsovereenkomst.