Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1122

14-04-2020

Franchise. Uitleg franchiseovereenkomst. Rechtsgeldige ontbinding. Ongedaanmakingsverplichting? Begroting buitengerechtelijke kosten. Vordering tot betaling volledige proceskosten op grond van misbruik procesrecht.