Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:116

21-01-2020

Franchise. Geen prognoses verstrekt. Informatie omtrent omzetverhoging en ondersteuning zeer algemeen geformuleerd. Geen misbruik van omstandigheden noch dwaling bij totstandkoming van de overeenkomst. Geen tekortkoming franchisegever. Uitleg beding omtrent tussentijdse beëindiging.