Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:28

07-01-2020

Arbeidsrecht. ‘Mandjesvergelijking’ van Albert Heijn bij overname personeel franchisenemers is in strijd met regels omtrent overgang van onderneming. Goede procesorde. Collectieve actie ex artikel 3:305a lid 1 BW. Uitvoerbaar bij voorraad.

Artt. 7:662 e.v. BW, 3:305a lid 1 BW en 353 jo 234 Rv.’