Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:16

05-01-2021

Onlosmakelijke franchise- en onderhuurovereenkomst. Tekortkoming in nakoming franchise-overeenkomst voldoende grond voor ontruiming? Beroep op effecten corona beschouwd als beroep op onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW. Verdeling risico op basis van 50/50.