Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2022:138

18-01-2022

Was ontbinding franchiseovereenkomst rechtsgeldig? Wat valt onder verplichting tot ongedaanmaking ex art. 6:271 BW? Omvang schadeplichtigheid.