Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2014:4058

20-05-2014

Kort geding in zake opzegging franchiseovereenkomst. Contractuele opzeggingsprocedure juist gevolgd? Is er een opzeggingsgrond? Is de grond zwaar genoeg, gelet op belangen.