Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2015:8802

10-11-2015

Bekrachtiging uitspraak voorzieningenrechter (ECLI:NL:RBGEL:2015:2080) ter zake de uitleg van het in de franchiseovereenkomst opgenomen concurrentiebeding