Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2015:9291

08-12-2015

Nakoming van een franchiseovereenkomst. Van een toerekenbare tekortkoming is geen sprake.