Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:8777

10-10-2017

Kort geding. Concurrentiebeding franchiseovereenkomst. Diffuse situatie na opzegging overeenkomst door franchisegever.