Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9470

31-10-2017

Samenhangende overeenkomsten?
Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een…