Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:2665

26-03-2019

Eindarrest inzake geschil of Bakker Bart franchise-filiaal onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds valt. Zie ECLI:NL:GHARL:2018:5130 en ECLI:NL:GHARL:2018:8311.