Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2020:2821

07-04-2020

Geschil over franchisecontract. Franchisenemer is aan contract gebonden en moet de afgesproken vergoeding betalen.