Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2021:4704

18-05-2021

In hoeverre zijn partijen bij inkooporganisatie van keukens gehouden aan in overeenkomst opgenomen afspraken nadat een partij nieuwe inkooporganisatie heeft opgezet. Na HR-verwijzing wijst het hof de vorderingen inzake de gederfde commissariaatinkomsten en franchise-inkomsten op andere gronden opnieuw af. Bewijsopdracht inzake vordering inzake oprichtersfee (uitleg).