Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:2245

22-03-2022

Afwikkeling franchiserelatie. Geen beëindigingsovereenkomst gesloten. Geen vergoeding voor materiële vaste activa of goodwill.
Rentevergoeding op basis van franchiseovereenkomst.