Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2022:3672

10-05-2022

In vervolg op Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1917; reikwijdte verwijzing na cassatie. Schorsing na faillissement (artikelen 25-29 Fw).
Geen dwaling bij franchiseovereenkomst op grond van omzetprognose; ook geen toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad/bedrog/misleiding/onvoorziene omstandigheden/geen strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/geen strijd met de artikelen 6:233,6…