Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:2397

09-04-2024

Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2022:2364; einde van franchiseovereenkomst; geen beëindiging met onderling goedvinden; gevolgen coronacrisis; schending van non-concurrentiebeding en van geheimhoudingsbeding; matiging contractuele boetes

Artikelen
6:94 lid 1 en 258 lid 1 en
7:911-922 BW en
68a en 209 Ow NBW.