Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:1368

23-05-2017

Overeenkomst van krediet ten behoeve van franchisenemer. Niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht heeft verzaakt door kredietnemer niet te waarschuwen voor de slechte financiële positie van de franchisegever.