Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:2698

26-09-2017

Misbruik van omstandigheden bij totstandkoming vaststellingsovereenkomst? Beroep op overeenkomst naar maatstaven van R&B onaanvaardbaar? Onrechtmatig handelen jegens (indirect) aandeelhouder bij beëindiging franchiseovereenkomst?