Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2019:2341

10-09-2019

Geschil over de beëindiging van huurovereenkomst van franchisenemer. Dringend persoonlijk eigen gebruik van verhuurder voldoende aangetoond. Rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst staat niet in de weg aan beëindiging huurovereenkomst.