Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2019:2341

10-09-2019

Geschil over de beëindiging van huurovereenkomst van franchisenemer. Dringend persoonlijk eigen gebruik van verhuurder voldoende aangetoond. Rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst staat niet in de weg aan beëindiging huurovereenkomst.

Lees meer

Laatste uitspraken