Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:2394

13-12-2022

KG; is sprake van schending non-concurrentiebeding opgenomen in franchise-overeenkomst?, eiswijziging i.s.m. twee-conclusieregel; afstemmingsregel