Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2004:AO6728

31-03-2004

Kern van het geschil in principaal en incidenteel appel is de vraag – in essentie – of [appellant], door te handelen in strijd met het bepaalde in art. 14 van de franchiseovereenkomst d.d. 6 september 2001, daarmede aan [geïntimeerde] de op art. 4 lid 8 van genoemde overeenkomst gebaseerde bevoegdheid heeft verschaft tot ontbinding van deze overeenkomst, gelijk [geïntimeerde] bij brief van 26 f…