Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2004:AR4688

07-09-2004

(…) De franchiseovereenkomst heeft tot 1 januari 2002 gegolden en [appellant] dient aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Van wanprestatie en/of ongerechtvaardigde verrijking aan de zijde van de Glasgarage dan wel van een onredelijk beroep op het boetebeding is onder de gegeven omstandigheden geen sprake. Voor matiging van de bedongen boete, zoals [appellant] subsidiair voo…