Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2005:AS7169

15-02-2005

Centraal in deze zaak staat de vraag of [appellant] al dan niet gerechtigd was de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst te (doen) ontbinden op grond van toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Morec. [appellant] stelt dat deze vraag bevestigend beantwoord moet worden en heeft in verband daarmee in conventie een aantal vorderingen tegen Morec ingesteld. De vorderingen van [appellan…