Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU8610

20-12-2005

[appellant] stelt zich – voor het eerst in hoger beroep – op het standpunt dat de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst (hierna: de overeenkomst) in strijd is met het bepaalde in artikel 81, lid 1 EG en derhalve op grond van de lid 2 van deze bepaling van rechtswege nietig is. Blijkens de akte in principaal appel van 1 februari 2005 acht [appellant] de overeenkomst bovendien in strijd …